Nieuws

We zijn weer compleet

We zijn weer compleet!

We zijn heel erg blij dat we kunnen melden dat we niet alleen een nieuw bestuurslid hebben gevonden, maar vanaf nu ook nog een extra functie binnen de Upside van Down hebben: projectondersteuning. Karlijn Migo komt onze stichting versterken als bestuurslid en Wilma Coopmans gaat projectbegeleiding doen. Daarmee is de bezetting van onze stichting weer compleet! We stellen onze nieuwe collega's graag even voor:

Bestuurslid Karlijn Migo-Merx

Karlijn is getrouwd met Oskar en moeder van een zoon en twee dochters, waarvan de jongste, Lies, een chromosoompje extra heeft. Ze wonen in Nijmegen. We zijn heel blij met de ervaring die Karlijn in de eerste plaats als mens, maar ook als deskundige in kan brengen. Ze heeft onder andere gewerkt als directeur van NoXqs. Binnen NoXqs volgden medewerkers met ASS een leer- en werktraject in loondienstverband. Daarna heeft Karlijn gewerkt bij Driestroom, een zorgorganisatie die gelooft in onbeperkt meedoen. Met wonen, met leren en met werken. Begeleiding en ondersteuning bij Driestroom zijn gericht op ontwikkeling. Last but not least is Karlijn enthousiast betrokken bij stichting Liz, die actief is bij Lies op school. Stichting Liz (Leren interactie zorg) is een bijzondere klas voor kinderen (0-12 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Een prachtig initiatief dat niet alleen perfect aansluit bij haar gevoel en ideeën over inclusie, maar ook bij die van onze stichting.

Karlijn wil actief bezig zijn met inclusie en ze wil ook andere ouders van een kind met Down zoveel mogelijk steunen, Ze heeft daarom besloten als zelfstandig ondernemer te kijken naar mogelijkheden op dat gebied. Dat betekent ook dat ze een deel van haar tijd wil investeren in De Upside van Down en daar zijn we heel blij mee! Lees hier meer over Karlijn.

Projectondersteuning: Wilma Coopmans

wilma klein.jpg

Wilma is al een bekende bij onze stichting. Wie goed heeft opgelet, zag haar regelmatig op de achtergrond voorbij komen op foto's, in teksten en natuurlijk ook "live" bij evenementen van de stichting. Ze is al jaren onze stille kracht. Ze helpt waar ze kan en we kunnen altijd op haar rekenen als we handen te kort hebben of een creatieve regelaar nodig hebben. Maar officieel is ze nog nooit voorgesteld. En wat ze deed mocht enige naam hebben, maar had raar genoeg geen officiële naam. Daar hebben we nu verandering ingebracht door haar aan te stellen als projectondersteuner.

Wilma heeft lang een kinderwinkel gehad. Ze heeft zowel als ondernemer als vrijwilliger al vaak bewezen de juiste instelling en ervaring te hebben om bij evenementen en projecten te ondersteunen. Ook het festival Roots in the Woods dat jaarlijks in Apeldoorn plaatsvindt, kan niet zonder haar. Ze houdt in de gaten dat de puntjes op de i komen en heeft een enorme creatieve inbreng. Ze heeft inmiddels zo vaak als vrijwilliger bij projecten meegedraaid dat ze de stichting van binnen en van buiten kent. En daar zijn we meer dan blij mee! Lees hier meer over Wilma.

Erkend door CBF

Voor Karlijn en Wilma geldt, net als voor alle andere betrokkenen bij de Upside van Down, dat zij niet betaald worden voor hun inspanningen. Wij zijn een stichting die werkt met vrijwilligers. Onze beloning is dat we zien, dat er steeds meer sprake is van een beter beeld van mensen met Downsyndroom en meer inclusiviteit in onze samenleving. We zijn weliswaar een kleine stichting, maar wel een erkende CBF stichting. Dat betekent dat het CBF jaarlijks controleert of wij aan de volgende kwaliteitseisen voldoet.

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
  • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.

Als CBF erkend doel moet het bestuur bestaan uit minstens drie leden en bestuurt het goede doel los van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties: met de komst van Karlijn zijn we dus weer compleet!

We zijn er trots op dat we met elkaar de wereld inderdaad een beetje mooier kunnen maken met onze projecten. En we hopen dat Karlijn en Wilma daar net zo veel plezier en voldoening aan gaan beleven!

 

Door op 28 november 2019

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.