Michel Weijerman

Maak kennis met onze ambassadeur

Anouk Middelkamp schreef een aantal jaren geleden een interview dat de essentie raakt van zijn specialisatie in Downsyndroom: "Michel Weijerman kan zich er nu nog boos over maken. Die oogarts, ergens in de periferie, die zo’n vijf jaar geleden een baby’tje met het syndroom van Down op zijn spreekuur kreeg, om het te controleren op eventuele staar, het kindje aankeek en zei: ‘Ik dacht dat deze kinderen niet meer geboren werden’. En daarna tegen de ouders zei: ‘Wat komt u hier eigenlijk doen’?

Het geeft volgens Michel precies de kern weer: sommige artsen weten maar weinig van kinderen met het syndroom van Down. Denken dat het grootste deel van deze kinderen niet meer wordt geboren, door de mogelijkheid van prenatale screening. Of ze hebben geen enkel idee van wat ze met een kindje aan moeten, dat is doorgestuurd voor verder onderzoek.

Die onwetendheid en onervarenheid leidde zo’n tien jaar geleden vaak tot tegenstrijdige adviezen. Ouders wisten niet welk advies ze nu precies moesten volgen en raakten daardoor verward. “Dat vond ik niet eerlijk. En als ik ergens niet tegen kan is het onrecht.”
Michel zette in het VUmc, waar hij toen werkte als kinderarts, een academische Downpoli op. Hij werkte met het systeem van een ‘casemanager’: de kinderarts die alle zorg rondom het kind regisseert. Indien nodig, roept hij de hulp in van een superspecialist, zoals een MDL-arts voor een scopie, of een KNO-arts voor een gehoorscreening. Vervolgens bespreekt de kinderarts de uitslagen met de ouders, zodat zij één vertrouwde contactpersoon hebben. “Dat concept sloeg goed aan. In no time hadden we 120 kinderen op onze poli.” 

Inmiddels zijn er Downpoli's door heel Nederland, waar een veelvoud van die 120 kinderen worden begeleid. Dit heeft er mede toe geleid dat de kansen op een goede ontwikkeling (en daarmee acceptatie) van kinderen met Down de laatste decennia enorm zijn toegenomen.

Inmiddels is Michel verhuisd naar het Rijnland ziekenhuis, maar Downsyndroom blijft zijn passie. Niet het genezen ervan, maar wel het beperken en/of oplossen van de medische problemen die Downsyndroom soms met zich meebrengt. Zo zijn hartproblemen vaak goed en definitief op te lossen en heeft hij een tijd geleden een manier gevonden om coeliaki te voorkomen. Door goede medische begeleiding worden mensen met Down ook steeds ouder. Last but not least is hij geïntrigeerd door het feit dat de meeste soorten kanker niet voorkomen bij mensen met Downsyndroom en hij doet daar met overgave onderzoek naar.

Na het zien van duizenden patiënten met Downsyndroom, is hij in Nederland DE autoriteit op het gebied van Downsyndroom. Bovendien is hij de grootste vriend van zijn patiënten met Down. In alle gevallen wederzijds. Hij is er van overtuigd dat het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met Down ertoe kan leiden dat Down als minder belastend wordt ervaren en dus bijdraagt aan snellere acceptatie en integratie. Iets dat wij als stichting van harte onderschrijven.

We zijn er dan ook trots op dat we Michel onze ambassadeur mogen noemen!

Heb je vragen?

Coördinerend Downspecialist                     Michel Weijerman, kinderarts m.weijerman@rijnland.nl

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.