Nieuws

Secretaris gezocht!

Welke kans pak jij dit jaar?

De Upside van Down zoekt een secretaris!

We hebben dringend behoefte aan een secretaris die overzicht houdt over alle administratieve zaken van onze stichting.

Wie zijn wij?

De Stichting Upside van Down wordt gerund door een drietal moeders – Linda Germs, Karlijn Migo-Merx en Femke Henkes - die allemaal een kind hebben met het Syndroom van Down. Net als alle andere moeders willen ze maar één ding: Het beste voor hun kind. Wat wel anders is: Ze moeten de keuzes die ze maken voor hun kind met Down vaak verdedigen ten opzichte van de buitenwereld. In hun dagelijks leven laveren zij tussen drempels, nieuwe inzichten, misverstanden, onbedoeld kwetsende opmerkingen van buitenstaanders én momenten van puur geluk.

Stichting Upside Down streeft naar een inclusieve samenleving. Participatie van mensen met een verstandelijke beperking en Downsyndroom in het bijzonder. Stichting Upside Down heeft als missie die beeldvorming compleet neer te zetten en streeft naar meer begrip, acceptatie en bewustwording door het tonen van de moge­lijk­he­den, kwa­li­tei­ten en persoonlijke talenten van mensen met Downsyndroom. En het organiseren van projecten met de focus op beeldvorming en integratie.

Wie zoeken wij?

Een ouder van een kind met downsyndroom die, net als wij, enthousiast wordt van mooie projecten die de maatschappij laten zien wat de mogelijkheden van leven met downsyndroom zijn.

Ben jij betrokken en boordevol ideeën? Ben je op de hoogte  van het nieuws en de ontwikkeling op het gebied van downsyndroom? Word jij blij van het idee een steentje bij te dragen aan een wereld met meer begrip voor downsyndroom en inclusie? En last but not least: Draai jij je hand niet om voor het bijhouden en beantwoorden van mail en post, afspraken en notulen? Dan zoeken we jou!

Welke rol heeft onze secretaris?

De secretaris is de administratieve duizendpoot en schrijver van de stichting. Hij of zij:

•             Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering

•             Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen

•             Notuleert bestuursvergaderingen

•             Maakt takenlijstjes

•             Behandelt binnenkomende en uitgaande mailtjes

•             Geeft invulling aan overige administratieve taken

•             Ondersteunt bij de projecten. Op dit moment zijn we bezig met het realiseren van ons tweede magazine Touchdown #2

•             De stichting vergadert eenmaal per maand. Verder hebben we regelmatig overleg via conference call of Teams.

Wat bieden wij?

Onze stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties. Wij gebruiken iedere euro die we ontvangen direct voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. Daarom werken wij – ook in het bestuur- alleen met vrijwilligers. Er is geen betaling beschikbaar voor de werkzaamheden. De beloning voor het werk moet je dus vinden in de voldoening die je krijgt je in te zetten voor een betere wereld. De samenwerking starten wij bij voorkeur  met een proeftijd van 3 maanden. Daarna bekijken we samen of een rol als bestuurder wenselijk en mogelijk is.

Dus: ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? En een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie? Heb je een paar uur in de week over? Dan is deze bestuursfunctie wat voor jou!

Stuur je motivatie in een mail naar info@deupsidevandown.nl

Door op 28 januari 2021

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.