Femke de Vries

Femke de Vries


Mijn naam is Femke, getrouwd, woonachtig in Den Bosch en trotse moeder van Luuk (2006), Sem (2008) en Saar (2015).

In augustus 2006 is onze eerste zoon Luuk geboren. Dat was toch even schrikken, want Luuk heeft downsyndroom. En wisten daar helemaal niets van af. Bang voor het onbekende, denk ik. In de eerste maanden werden we overspoeld met informatie over downsyndroom vooral vanuit het ziekenhuis. Hele waslijsten met verschillende aandoeningen waar Luuk eerder kans op zou hebben, doemscenario’s en meer. Pas later kwamen we erachter dat er ook nog een andere kant is...

In de afgelopen jaren hebben wij samen met Luuk, zijn broer Sem en zus Saar onze weg gevonden. Het is best even een zoektocht geweest. Maar al gauw zijn we onze eigen weg gaan bewandelen waarbij Luuk vaak wel de weg wijst. Luuk is gestart in het reguliere onderwijs en na groep 5 is hij overgestapt naar het speciaal onderwijs. Hij zit daar echt op zijn plek. Luuk is inmiddels een gezellige puber. Vaak onbevangen, geen vooroordelen, genietend van het moment. Daar hebben wij inmiddels al gezin als veel van geleerd.


In 2008 heeft Luuk een pagina weten te bemachtigen in het bijzondere boek met de 101 portretten van kinderen met downsyndroom. Een prachtig boek en meteen mijn eerste kennismaking met de stichting De Upside van Down. Een stichting die met name door gebruik van beeldvorming je meteen weet te raken. De jaren erna ben ik de stichting blijven volgen. Met eigentijdse projecten wisten zij telkens het nieuws te halen. In 2011 ben ik benaderd om actief deel te gaan nemen aan de stichting als penningmeester en bestuurslid.

Daar heb ik niet over hoeven na te denken. Ik merk dat er nog steeds veel onwetendheid is rondom downsyndroom. Ik wil dan ook graag laten zien hoe het leven met een kind met downsyndroom nu echt is. In gesprek gaan en vragen beantwoorden. De stichting heeft een mooie weg gevonden om een brug te slaan naar mensen die niet bekend zijn met de wereld van mensen met een beperking en downsyndroom. We hebben de afgelopen jaren al veel successen weten te behalen. Denk aan de INC Awards, het magazine Touchdown, lezingen, congressen, etc. Maar we zijn er nog niet, dus zal ik met met veel enthousiasme me inzetten om een duidelijk en zeker mooi beeld van downsyndroom neer te zetten.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.