Nieuws

Nieuwe secretaris

De afgelopen jaren zijn we als stichting flink gegroeid. Het dagelijkse bestuur en onze contacten met andere stichtingen en de maatschappij in het algemeen nemen steeds meer tijd in beslag. Net als bijvoorbeeld het voldoen aan de eisen voor ons CBF keurmerk. We merkten dat het steeds moeilijker werd op een goede manier alle contacten te onderhouden en verslaglegging te doen. Vandaar dat we ons bestuur wilden uitbreiden met een secretaris. Die hebben we inmiddels gevonden in de persoon van Liesbeth Stallmann. We zijn ontzettend blij dat ze ons komt versterken!

Liesbeth stelt zich op de contactpagina verder voor: lees haar verhaal via deze link.

Binnenkort kan iedereen in de contacten met onze stichting dus ook Liesbeth tegenkomen. We wensen haar heel veel succes en vooral plezier bij de invulling van deze rol binnen onze stichting. Welkom Liesbeth!

 

Door op 04 maart 2021

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.