Projecten

Bestel in de webshop en
print hier een
cadeaubon voor Touchdown#2

Home

The word is out: er komt een tweede seizoen van de Nederlandse versie van het programma Down The Road. De makers zijn nog op zoe…

Lees alles

De Stichting

Het kind met het Syndroom van Down heeft een imagoprobleem. Kinderen met Downsyndroom zijn weliswaar vrolijk en muzikaal volgens…

Lees alles

Zoeken

Projecten

Een magazine over Downsyndroom zoals het écht is Touchdown Magazine is inspirerend, eerlijk, maar bovenal hoopvol, positief en laat je zien wat er wél mogelijk is. Daarbij gaat het zeker niet alleen over Down, maar over hoe je in het leven kunt staan. Over liefde, vriendschap en genieten. Over loslaten en keuzes maken.
Met symposium De Vervolmaakte Mens wil stichting De Upside van Down bijdragen aan een breder gedeeld begrip over de rol van prenatale screening in Nederland en het verbeteren van de counseling aan aanstaande ouders. De stichting stuurt nadrukkelijk niet op specifieke uitkomsten. Om dit te waarborgen, is gezorgd voor een onafhankelijke dagvoorzitter en gerenommeerde sprekers. De betrokkenheid van diverse grote namen in het veld van Downsyndroom, prenataal testen en counseling, waarborgen een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk symposium.
Als je hoort dat je kindje Downsyndroom heeft, heb je een heleboel vragen. De belangrijkste daarvan zijn: Hoe gaat mijn leven er straks uitzien? En kan dit kindje wel gelukkig zijn? Helaas kunnen we niet alle vragen beantwoorden.En geen leven is gelijk. Ook niet als je Downsyndroom hebt. We kunnen je wel een kijkje geven in wat levens met Downsyndroom. En hopelijk iets van je onzekerheid wegnemen....
Een hip en spraakmakend magazine over een heleboel aspecten van een leven met Downsyndroom. Een eenmalige uitgave die gratis wordt toegestuurd aan verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen als aanvulling op de zakelijke informatie in de medische brochures over "Trisomie 21". Zodat mensen die geconfronteerd worden met de keuze of ze een leven met Downsyndroom al dan niet aan kunnen, vollediger zijn geïnformeerd.
Alweer de derde editie van het voetbaltoernooi der voetbaltoernooien! Ditmaal vond het plaats bij sportclub Only Friends en het was opnieuw een daverend succes. Van de primeur van Bart Boonstra met de geweldige danseressen en het openingsoptreden van Monique Smit met haar spectaculaire aftrap, tot de slotact van de brass-band en prijsuitreiking door Humberto Tan, was het één groot feest. De sfeer was net als andere jaren heel bijzonder, uitbundig, enthousiast, blij en vol vrolijkheid. Onder een stralend zonnetje waren heel veel stralende gezichten te zien. Genieten op alle fronten!
De website van De Upside van Down blijkt steeds vaker bezocht te worden door mensen op zoek naar informatie. Nieuwe ouders, mensen die voor een test staan, maar ook scholieren en studenten op zoek naar informatie. Het werd tijd dat onze site werd aangepast aan onze doelstelling: versterken van een positieve beeldvorming. Met die opdracht gingen we in conclaaf met onze partner No Concept No Glory.
In 2013 bestond stichting De Upside van Down 5 jaar. Eve­li­ne Six­ma, foto­gra­fe, en Moni­que Buunk, auteur, wil­den dit bij­zon­de­re moment voor de stich­ting mar­ke­ren met een prach­tig boek genaamd Gou­den Moment. In dit boek staan men­sen met Down­syn­droom en hun idool cen­traal. De foto straalt de ver­bin­ding tus­sen deze twee men­sen uit en zal wor­den onder­steund met een kor­te tekst. Het doel van het boek is de stich­ting te onder­steu­nen bij het uit­dra­gen van haar mis­sie: meer begrip, accep­ta­tie en bewust­wor­ding in de maat­schap­pij ten gunste van men­sen met Down­syn­droom.
Op zondag 26 januari 2014 vond in het auditorium van Hotel De Cantharel een spraakmakend congres plaats met de naam "It's all about Down". Een congres waarbij de bezoekers een inspirerende middag kregen en waar onzekerheden werden weggenomen. Een aantal kopstukken in de wereld die Downsyndroom heet, gaf antwoord op heel diverse vragen. Samen met ervaringsdeskundigen die de weg in die wereld al hebben weten te vinden. Niet uitgaande van wat niet kan, maar van de mogelijkheden
Heel veel kinderen en jongvolwassenen al dan niet met Downsyndroom, aangevuld met bekende Nederlanders hebben bijgedragen aan een meer dan geslaagd voetbaltoernooi. En met de geweldige donatie van MF Foundation krijgt ons doel om jongeren met Downsyndroom een beter imago te geven een extra impuls!
In dit boek staat 'anders zijn' centraal, want het is juist dat 'anders zijn' dat elk kind uniek en bijzonder maakt. De tien verhaaltjes in versvorm zijn geschreven door Mark Haayema, theatermaker, acteur, zanger en schrijver, en last but not least: ambassadeur van onze stichting.
Stichting de Upside van Down laat met eigentijdse projecten zien dat Downsyndroom ook positieve kanten heeft. Een goede beeldvorming staat aan de basis van acceptatie en integratie van mensen met Downsyndroom in onze maatschappij. Eindresultaat is een bijzondere CD met kinderliedjes die absoluut niet kinderachtig zijn. Ook ouders zullen met plezier luisteren naar de geweldige muziek en teksten met een knipoog.
Stichting De Upside van Down is ontstaan vanuit een project van fotograaf Eva Snoijink. Zij maakte een boek met daarin 101 portretten van kinderen met Downsyndroom. Bij elke foto staat een korte tekst van de ouders over hoe dat nou is, leven met een kindje met Down.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.