Persoonlijke verhalen

Persoonlijke verhalen

Tien minu­ten na de beval­ling ver­tel­de de ver­los­kun­di­ge dat hij sterk het ver­moe­den had dat ons kind een mon­gool­tje was. Er was nog wel een klei­ne twij­fel, hij had er ook wel eens naast geze­ten. Een mon­gool­tje? Ja, dat was een dui­de­lijk woord. Het vat­te alles samen waar wij echt niet op ston­den te wach­ten. Onze wereld stort­te in. We gin­gen van het mooi­ste geluk naar het aller­groot­ste ver­driet.
De aan­kon­di­ging om oma te wor­den Heel bij­zon­der Het bericht van je geboor­te Heel bij­zon­der Heel bij­zon­der Iets extra's heeft dit kind Blij, help, hoe, wat, waar, Mijn kind krijgt een kind Heel bij­zon­der Maar ik wil geen bij­zon­der klein­kind..
Indy is vier, hoogtijd voor school. De gewone school, net als de kinderen in de buurt. Indy is slim én hij heeft Downsyndroom. Indy is gewoon een leuk, actief en ondeugend jongetje met een eigen wil. En een goed stel hersens. Indy ontwikkelt zich, groeit, wil weten hoe het zit. In ons gezin leert hij wíllen, wéten en dóen.
Samen met mijn vrouw zijn wij grootouders van 15 kleinkinderen waarvan sinds 18-1-2008 het jongste een Downsyndroomkindje is met de naam Jasmijn. Onze jongste dochter is op een wat latere leeftijd getrouwd en kreeg op haar 35ste haar eerste kindje, een Down kindje. Omdat onze jongste dochter een prachtig en mooi leven leefde, nooit geen drank, drugs of gerotzooid met jongens of wat dan ook, een dochter waar ieder ouder trots op kan zijn, altijd tevreden met wat ze had of bezat, geen streber maar gewoon een juweeltje van een jonge vrouw, daarom juist gingen wij er van uit dat zij een juweeltje van een kind zou baren, niets wees er op dat er wat mis zou zijn, maar...

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.