Nieuws

Themadag De Gift van Down op 15 oktober

De Gift van Down, de waardevolle betekenis die mensen met Down hebben voor de tijd waarin we leven. De laatste themadag, georganiseerd door De Vrije Mare voor allen die betrokken zijn bij Downsyndroom was in 2006. Sindsdien zijn er veel vernieuwende inspiraties ontvangen via Marieke de Vrij. Hiermee willen we u op deze dag graag laten kennismaken. Een aantal van deze bijzondere giften willen we u hier graag al noemen: ze leren (ons) veel zonder tekst of studie, brengen mensen in contact, hebben het vermogen energie te verbijzonderen, vernieuwende energie toe te laten en ze hebben een speciaal talent om mensen ter verantwoording te roepen en eerlijk en vrij te spreken. Goud voor ons en onze samenleving.

Voor wie?    
Ouders/verzorgers, leerkrachten, begeleiders, artsen en therapeuten van mensen met Downsyndroom.
Locatie:        
Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge.
Kosten
:        
65 euro (aan de zaal te voldoen). Echtparen: 100 euro.
Opgave
:       
sec@devrijemare.nl

Programma:
9.45 uur: Ontvangst met thee of koffie.
10.15 uur: Lezing Caroline Belle, voorzitter Upside van Down.“Evi, de leven gevende”
10.45 uur: Lezing Marleen Oosterhof – van der Poel, GZ-psycholoog, orthopedagoog. “De gift van Down verdiept zich. Praktijkervaringen n.a.v. de nieuwe inzichten van de laatste jaren verkregen via Marieke de Vrij”
11.15 uur: Pauze
11.45 uur: Lezing Marieke de Vrij.
13.00 uur: Lunch (zelf meebrengen). Koffie, thee zijn aanwezig.
14.00 uur: Lezing Sonja Verberne, coördinator Downteam de Vrije Mare. “Als ik dans voel ik me licht”
14.45 uur: Gelegenheid vragen te stellen.
16.30 uur: Sluiting

Kijk voor meer informatie op www.devrijemare.nl

De Vrije Mare

Door op 15 juli 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.