Nieuws

Schiphol Air Cargo Golf Toernooi op 16 sept. as. voor De Upside van Down!

Het Schiphol Air Cargo Golf Toernooi –bestuur biedt dit jaar Stichting De Upside van Down de mogelijkheid tijdens het SACGToernooi op vrijdag 16 september 2011 golfballen te verkopen aan de deelnemers. De opbrengst hiervan zal geheel ten goede komen van de stichting De Upside van Down.

Tijdens de borrel van SACGT zal LIONS Schiphol zorgdragen voor extra ondersteuning bij de verkoop van de golfballen om een nog hogere opbrengst te kunnen bereiken! Bijkomend voordeel: de deelnemers hoeven geen extra geld mee te nemen aangezien (net als vorig jaar) gewerkt wordt met eenmalige machtigingen. De golfballen worden op vertoon van een aankoopbewijs op de parkeerplaats uitgereikt aan de deelnemers om onnodig gesjouw te voorkomen.

Stichting De Upside van Down is erg blij met deze gezamenlijke actie zodat de stichting ook via deze weg de noodzakelijke aandacht krijgt en van de opbrengst de belangrijke projecten kan gaan opzetten om een nog groter bereik te krijgen bij alle Nederlanders voor het doel: een positiever imago voor Downsyndroom!

www.sacgt.nl en www.lionsclub-schiphol.nl

Door op 01 september 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.