Nieuws

Plannen voor 2013

Het is inmiddels alweer meer dan een maand geleden dat we het jaar spetterend openden bij De Beerze Bulten. Hoewel we daar onze plannen voor dit jaar presenteerden, willen we jullie toch ook nog even via een nieuwsbrief laten weten wat er allemaal te gebeuren staat. Zet de data vast in je agenda, want het wordt stuk voor stuk de moeite waard!

Om te beginnen 2 projecten die niet van de stichting zelf zijn, maar die we een heel warm hart toedragen. Van 2 maart tot 5 april staat de buitenexpositie Down's Upside op de Loolaan in Apeldoorn. We zijn er heel trots op dat we dit hebben kunnen realiseren in nauwe samenwerking met de SDS kern Apeldoorn. Deze samenwerking smaakt naar meer!

We bekijken overigens ook of de expositie eventueel in de zomer richting 's-Hertogenbosch kan. Ook dat willen we doen in samenwerking met lokale organisaties en/of vrijwilligers. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, dus wie biedt zich aan? Stuur even een mail naar info@deupsidevandown.nl als je mee wilt denken en/of organiseren!

Op 21 maart is natuurlijk de lancering van het boek van Eveline Sixma en Monique Buunk, het Gouden Moment. Inmiddels hebben de dames de locatie bekend gemaakt: Claus Event Center in Hoofddorp. Ze hebben ons gevraagd erbij te zijn, dus we hopen jullie daar in grote getalen te ontmoeten! Houd de site www.goudenmoment.nl in de gaten voor meer informatie!

Verder zijn we erg druk met 3 grote projecten voor de zomer en najaar/winter van dit jaar. Jullie kunnen rekenen op de volgende evenementen: op 29 juni een nieuwe editie van Geef Down de Toekomst. Het belooft ook ditmaal een groot en gezellig spektakel te worden! Aanmelden kan via de link op www.mffoundation.nl. Heb je nog vragen? Mail naar: geefdowndetoekomst@deupsidevandown.nl.

Na de zomer de lancering van een spraakmakend Magazine en op 17 november een groot evenement als afsluiting van ons jubileumjaar, dat in het teken van de Sint staat. Meer informatie daarover binnenkort.

En dan nog

Onze voorzitter
Caroline Belle heeft aangegeven te stoppen met haar bestuursfunctie voor De Upside van Down. De afgelopen 4 jaar heeft Caroline zich met hart en ziel ingezet voor onze stichting. Wij zijn haar daarvoor erg dankbaar. De komende tijd draagt zij haar werkzaamheden over aan Linda Germs die voorlopig haar taken overneemt. Verder gaat er overigens weinig veranderen: wij gaan als bestuur gewoon met veel enthousiasme en energie verder met de geplande projecten voor dit jaar.

Bedankje

De jubileumdate heeft een aantal van jullie geinspireerd ons een cadeautje te geven voor ons 5-jarig bestaan. We ontvingen de laatste tijd veel extra donaties via de site. Super om al die enthousiaste reacties bij de donaties te lezen. Daar doen we het voor!

Het mag daarom wel weer eens gezegd: HEEL ERG BEDANKT GULLE GEVERS DIE EEN
DONATIE HEBBEN OVERGEMAAKT OP giro 5089008!!

Met vriendelijk groet,
Stichting De Upside van Down
Caroline, Femke, Monique en Linda

Door op 25 februari 2013

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.