Nieuws

Gezinnen gezocht voor nieuwe TV-documentaire over Downsyndroom!

In 2011 starten we met een bijzonder en ambitieus project: het maken van een vernieuwende TV-documentaire over Downsyndroom, die in 2012 op de Nederlandse televisie uitgezonden wordt.
Met deze documentaire willen we een eerlijk beeld geven van het leven met  een kind met Downsyndroom en de waarde van mensen met Downsyndroom centraal stellen.  De nadruk ligt op de positieve ervaringen, maar dat het niet altijd gemakkelijk is, laten we zeker ook zien.

Voor deze documentaire zijn we op zoek naar ca. 6 gezinnen met een kind met DS, die gedurende enige tijd gevolgd worden. Ook vindt er discussie plaats tussen ouders onderling onder leiding van professionele gespreksleiding.
Als je enthousiast bent en het je leuk lijkt om mee te werken aan deze documentaire, kun je je aanmelden voor de kennismakingsdag. Op basis van de gesprekken op deze dag worden de gezinnen voor de documentaire geselecteerd. De kennismakingsdag(en) vindt plaats op  19 en/of 26 maart as., afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de voorkeursdatum van de gezinnen, op een centrale locatie.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar: caroline@deupsidevandown.nl. Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer, je gezinssamenstelling en welke datum je voorkeur je heeft. Vertel ons ook kort wat je kind met Down je heeft gebracht en of je het gevoel hebt dat je kind de wereld iets brengt of misschien juist helemaal niet.
Als we met  jullie gezin nader kennis willen maken, ontvang je een uitnodiging met exacte locatie, datum en tijdstip waarop we jullie met het hele gezin verwachten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Belle  06-28 477 399.

Door op 09 februari 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.