Nieuws

Expositie foto's Upside van Down in Den Haag

Toen Ronald Fokkema gevraagd werd wat hij als afscheidscadeau voor zijn pensioen wilde, hoefde de medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag niet lang na te denken: hij wilde iets doen aan de kale wanden van de ruimte waar hij en zijn collega's hun koffie dronken en informeel samen konden zijn. En over de keuze voor kunstwerken was hij duidelijk, kunst met een boodschap: foto's van de Upside van Down!

Inmiddels hangen ze er! In overleg met fotograaf Hannie Verhoeven werd een selectie gemaakt uit foto's van de shoot op het strand in Noordwijk. We zijn trots op het resultaat en blij met de aandacht die op deze manier dagelijks uitgaat naar kinderen met Downsyndroom. De gedachte achter deze foto's, integratie, krijgt zo op een mooie manier vorm!

Door op 17 februari 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.