Nieuws

Mark Haayema leest voor

De 2e druk van De held van alle helden is een feit!

De held van alle helden wordt erg goed ontvangen door het publiek. In zeer korte tijd werden ruim 3000 boeken verkocht en daarmee is de 2e druk een feit. Naast de posters in diverse steden en de aandacht in de media, gaat Mark vele scholen langs om voor te lezen uit zijn boek.

Kinderboekenweek op basisschool Ichtus

Gepubliceerd op dinsdag 11 oktober 2011 om 14:58

Op 6 oktober is op basisschool Ichthus in Lemele de Kinderboekenweek geopend. Meestal hebben de leerkrachten bij zo'n opening een leuk toneelstukje over het thema, maar deze keer ging het anders. Acteur, zanger en schrijver Mark Haayema werd uitgenodigd en hij opende het thema "Superhelden" met zijn zelf geschreven boek: De held van alle helden.

Het speellokaal van de school was gevuld met ongeveer 140 kinderen en een aantal leerkrachten. Mark Haayema begon met het vertellen over hoe een boek tot stand komt. Daarna had hij enkele vragen aan de kinderen over wie nou helden zijn en hoe ze eruit zien. Alle kinderen gaven de standaard antwoorden als Superman, Spiderman, Batman, Mega Mindy met een cape, een masker en een onderbroek over je broek!

Mark las enkele verhaaltjes (in dichtvorm) voor uit zijn eigen boek. Hieruit bleek dat een held niet altijd superstoer hoeft te zijn en dat je ook in gewone kleren heldendaden kunt verrichten. Zelfs als je net even anders bent dan andere mensen, kun je een echte held zijn. Een deel van de opbrengst van het boek "De held van alle helden" komt ten goede aan de stichting De Upside van Down, waar Mark ambassadeur van is. Deze stichting zet zich in voor een positiever beeld van downsyndroom.

Aan het eind van zijn verhaal deelde Mark nog twee dingen uit. Als eerste kreeg elke klas een boek dat was uitgekozen in het thema. Daarnaast kreeg elke leerkracht kaarten met daarop het titelplaatje van Mark's boek. De bedoeling is, dat de kinderen de komende twee weken heldendaden gaan verrichten op school. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te helpen met rekenen of veters strikken. Zodra ze een daad hebben verricht, wordt dit genoteerd op de kaart en krijgen ze deze mee naar huis, om te laten zien, dat ook zij helden kunnen zijn.

Door op 12 oktober 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.