Nieuws

Het kind achter de ogen

Bijzondere premiere op Wereld Downsyndroom dag!

Premiere theatermonoloog "Het kind achter de Ogen"

Het is bijna zover: op woensdag 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag! Een mijlpaal ditmaal, want voor de eerste keer is deze dag officieel erkend door de Verenigde Naties. We vinden het dan ook heel speciaal dat op deze dag een bijzondere première plaatsvindt. Een intieme, ontroerende en bij vlagen humoristische theatermonoloog met de titel ‘Het kind achter de ogen’. De première is in het Bijlmerparktheater in Amsterdam en u kunt daar nog bij zijn. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.hetkindachterdeogen.org

Een artistieke ervaring die stevig in de maatschappij staat

In ‘Het kind achter de ogen’ geeft een moeder een eerlijke kijk in het leven met haar zoon. Haar zoon heeft Syndroom van Down en vandaag is het zijn eerste schooldag. Zij deelt haar zorgen, haar angsten maar ook haar vreugde met het publiek.

Het is een productie die in onze ogen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Nederlandse maatschappij en wij verlenen dan ook graag onze medewerking aan het project. Loes Hegger en Erga Netz hebben samenwerking gezocht (en gekregen) met Stichting De Upside van Down omdat de doelstelling van dit project aansluit bij de doelstelling die onze stichting uitdraagt.

Deze theatermonoloog is geschreven door Nava Semel, gespeeld door Loes Hegger en geproduceerd door Erga Netz. Jos Groenier tekent voor de regie.  Het project is gerealiseerd in samenwerking met Stichting Rainbow en Stichting Downsyndroom, met medewerking van Stichting De Upside van Down.

Een realistisch beeld van Downsyndroom

Stichting De Upside van Down wil een realistisch beeld van Downsyndroom geven, waarbij nu ook eens de positieve kanten aan bod komen. Want door middel van een juiste beeldvorming kunnen steeds meer mensen ervaren dat mensen met Downsyndroom een waardevolle aanwinst zijn voor onze maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat deze theaterproductie mensen aan het denken zal zetten en de discussie zal voeden over wat het betekent om (een kind met) Downsyndroom te hebben.

Het loont dus zeker de moeite in ieder geval even een kijkje te nemen op www.hetkindachterdeogen.org. Via de site kunt u ook kaarten bestellen voor deze boeiende voorstelling!

Door op 05 maart 2012

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.