symposium De Vervolmaakte Mens

VERSLAG

Zie hier de videoverslagen van de sprekers. Rechtenvrij te gebruiken onder vermelding van De Vervolmaakte Mens

BEDANKT

Wij grote dank verschuldigd aan Wilma Coopmans die de registratie en administratieve afhandeling voor haar rekening heeft genomen. Daarnaast hebben wij een enorm bereik gehad dankzij de website die het bedrijf NoXQS onder leiding van Karlijn Migo, belangeloos voor ons ontwierp en bouwde. Naam van het symposium en ontwerp van logo en visuals met dank aan 8 uur Overwerk, Grof Geschud en Fresh Flow die hun tijd aan de stichting schonken.

Het symposium kon met een bescheiden positief resultaat worden afgesloten dankzij een donatie van Sjoerd Keijser ter nagedachtenis aan zijn moeder en de gereduceerde tarieven die Corpus Congress Centre en Met14 media en educatie ons gaven voor respectievelijk locatie en catering en verslaglegging.

 

Op maandag 26 september ontmoetten in Corpus Congress Centre in Leiden meer dan 100 professionals uit de geboorteketen elkaar tijdens het door De Upside van Down georganiseerde symposium De Vervolmaakte Mens. Dit symposium  over prenatale screening en counseling in een wereld vol mogelijkheden, bood deelnemers de gelegenheid om met vakgenoten, maar juist ook met professionals uit andere betrokken vakgebieden te praten over de toekomst van prenataal screenen in Nederland.

Uniek is dat de Upside van Down beroepsbeoefenaars uit alle aspecten van de geboorteketen bij elkaar bracht. Klinisch genetici, echoscopisten, gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen -aangevuld met belangstellenden uit de farmaceutische industrie, overheid en ouder-en patiëntenverenigingen- gingen met elkaar in gesprek over technische, maar ook ethische aspecten van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenataal testen.

Het was voor De Upside van Down een grote uitdaging een dergelijk symposium te organiseren aangezien wij geen medische achtergrond hebben en in de medische wereld bekend staan als vooral “Pro-Down”. Speciaal voor dit symposium is daarom als projectleider Sven Sielhorst aangesteld. Mede dankzij zijn inspanningen is het ons gelukt een evenwichtig en neutraal programma op te stellen waarbij tussen de regels door voldoende aandacht was voor de kwaliteit van leven met Downsyndroom.

Prijs voor deelname was € 189,- ex BTW. Daarvoor kreeg men een dagvullend programma met professionele sprekers, koffie, lunch, borrel en uitrijkaart. Dankzij de donatie van Sjoerd Keijser was het mogelijk studenten een gereduceerd tarief van € 59,- te bieden.

Dankzij een evenwichtige programma met professionele sprekers die met één voet in de wetenschap en één voet in de praktijk staan, werd voldaan aan ons verzoek voor de toekenning van studiepunten bij de betrokken beroepsverenigingen (NVOG en  KNOV 6 studiepunten, BEN 5 studiepunten). Dit resulteerde in een goed bezocht en goed gewaardeerd symposium, waarbij de stichting complimenten kreeg voor de organisatie en betrachte neutraliteit omtrent testen. We zijn er in geslaagd bij de feiten te blijven en meningen respectvol te benoemen als niet meer dan dat: meningen. We zijn er daarmee tevens in geslaagd de discussie rondom prenataal testen in ieder geval voor een dag uit het “welles/nietes” sfeertje te trekken.

Klik hier voor de volledige evaluatie van het symposium en de uitslagen van de enquete onder bezoekers.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.