Wereld Downsyndroomdag 2016

 

 

Vorig jaar bracht de Spaanse stichting Downsyndroom een prachtig filmpje uit met de titel "Dear future mom". Het was het antwoord op de mail van een aanstaande moeder die aangaf zwanger te zijn van een kindje met Down. En ze was bang. Het inspirerende filmpje zei meer dan woorden ooit kunnen doen. We hadden al lang de wens iets dergelijks ook voor Nederland te maken.

Want inderdaad: als je hoort dat je kindje Downsyndroom heeft, heb je een heleboel vragen. De belangrijkste daarvan zijn: Hoe gaat mijn leven er straks uitzien? Kan dit kindje wel gelukkig zijn?

Het is logisch dat je bang bent en wilt weten wat je te wachten staat. Dat je twijfelt of je de zwangerschap wel wilt voortzetten. Helaas kunnen we je daarin niet adviseren. Geen leven is gelijk. Ook niet als je Downsyndroom hebt. We kunnen je wel een kijkje geven in wat levens met Downsyndroom. En hopelijk iets van je onzekerheid wegnemen.

Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen en we zullen ons best doen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar kijk eerst maar eens...

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.