Gouden Moment

De Stichting

Het kind met het Syndroom van Down heeft een imagoprobleem. Kinderen met Downsyndroom zijn weliswaar vrolijk en muzikaal volgens…

Lees alles

Zoeken

Prachtige portretten

In 2013 bestond stichting De Upside van Down 5 jaar. Eve­li­ne Six­ma, foto­gra­fe, en Moni­que Buunk, auteur, wil­den dit bij­zon­de­re moment voor de stich­ting mar­ke­ren met een prach­tig boek genaamd Gou­den Moment. In dit boek staan men­sen met Down­syn­droom en hun idool cen­traal. De foto straalt de ver­bin­ding tus­sen deze twee men­sen uit en zal wor­den onder­steund met een kor­te tekst. Het doel van het boek is de stich­ting te onder­steu­nen bij het uit­dra­gen van haar mis­sie: meer begrip, accep­ta­tie en bewust­wor­ding in de maat­schap­pij ten gunste van men­sen met Down­syn­droom. Een deel van de opbrengst van het boek wordt aan De Ups­i­de van Down gedo­neerd.

Denken in mogelijkheden

“Het leven is zoveel mooier als je kunt denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.”  Als ouders van een kind met Down worden wij daar dagelijks mee geconfronteerd. Maar ook de vrouwen die “het Gouden Moment” maakten, hebben ons dat laten zien. Tijdens de  totstandkoming van dit boek dachten wij als stichting regelmatig dat de uitdaging misschien te groot was. Maar steeds opnieuw bewezen Monique en Eveline het tegendeel en lieten ons versteld staan met wat zij voor elkaar kregen.


Nu dit prachtige boek er ligt, is het duidelijk: waar een wil is, is een weg! En deze weg leidde tot een aaneenschakeling van Gouden Momenten, vastgelegd voor iedereen die de schoonheid van een ontmoeting tussen twee mensen kan en wil zien. Of dat nu mensen met of zonder Downsyndroom zijn, maakt niet zoveel uit. Of toch?  Want op de foto’s zie je pure emotie. Zoals mensen met Down die nog durven laten zien. En zoals zij dat kunnen ontlokken aan anderen. Gouden Momenten.....

Beeldvorming

Een confrontatie met Downsyndroom blijft voor veel mensen even schrikken. Gedachten over zorgen, medelijden en medische problemen liggen voor de hand. Er is echter ook een andere kant: het genieten, je zonder voorwaarde overgeven aan het moment, grenzeloze liefde en verbinding maken. Stuk voor stuk dingen die we in onze huidige maatschappij hard nodig hebben. En ook dat hoort bij Downsyndroom!


Om iedereen dat te laten zien, zet Stichting De Upside van Down zich in voor een positiever beeld. Kinderen (en ook volwassen mensen) met Downsyndroom brengen de maatschappij zoveel meer. Het kost even tijd om dat te zien..... Maar wie het ziet, is verkocht!  Een goede beeldvorming staat aan de basis van acceptatie en integratie van mensen met Downsyndroom in onze maatschappij. En voor ons staat vast dat de maatschappij waardevoller wordt als mensen met Downsyndroom er hun bijdrage aan mogen leveren! We willen Monique en Eveline hierbij bedanken dat zij door het maken van het Gouden Moment ons helpen weer een stap dichter bij die integratie te komen!

Om de doelstelling breed uit te dragen, heeft stichting De Upside van Down voor elk model en elk idool een exemplaar van het Gouden Moment aangeschaft en het boek cadeau gedaan aan alle deelnemers.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.