Donatie

Donatie

Steun ons financiëel en doneer!

Waarom doneren?

Met eigentijdse projecten laten we zoveel mogelijk mensen zien hoe leven met downsyndroom eruit ziet. Dat anders zéker niet minder betekent. Dat mensen met Down dezelfde dromen hebben als iedereen. Omdat een goede beeldvorming aan de basis staat van mee mogen doen. Van inclusie wordt iedereen uiteindelijk beter, want voor ons staat vast dat de maatschappij waardevoller wordt als mensen met downsyndroom er hun bijdrage aan mogen leveren!

Vind jij dat ook? Steun ons dan met een donatie. Bij onze stichting wordt niemand betaald voor zijn werk. Dus iedere euro die we ontvangen, wordt ook echt besteed aan onze doelstelling. Ons CBF keurmerk staat daar garant voor!

U kunt ook overmaken via:
Stichting Upside Down
NL 55 INGB 0005089008

Of steun ons blijvend en wordt lid van de Club van 500! Maak een maandelijkse overboeking aan van minimaal € 2,50 op bovenstaand rekeningnummer ovv je naam en Club van 500.

Wij hebben de ANBI status, dus donaties aan Upside Down zijn aftrekbaar van de belasting!

 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.