Touchdown Magazine

Bekijk hier de foto's van de lancering!

 

Onderzoek wijst uit dat de beslissing al dan niet een zwangerschap van een kind met Down af te breken met name bepaald wordt door vragen als "Hoe ziet mijn leven er straks uit?", "Kan dit kind gelukkig worden?" en "Kan ik gelukkig zijn? Wat kost het me? Wat kan het me brengen?" etc.
Helaas is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Alle kinderen met Down zijn anders, net als hun ouders en iedereen zonder Down. Wat we wel kunnen doen is een kijkje geven in de moderne Downwereld en ouders en andere betrokkenen laten tonen hoe zij het ervaren. Men zal waarschijnlijk verbaasd zijn dat er zoveel wel gewoon kan.

Een aantal jaren geleden ontwikkelde onze stichting het fotoboek De Upside van Down. Uiteindelijk werd daar tot 6x toe een herdruk van uitgebracht en het werd vertaald in het Engels. Er was duidelijk behoefte aan. Alle 101 ouderparen die voor het boek werden geïnterviewd zeiden: "Als ik bij de geboorte had geweten wat ik nu weet, had ik mij veel minder zorgen gemaakt." En dat is natuurlijk uiteindelijk de essentie. 

Helaas gaat het in Nederland bij voorlichting over Downsyndroom vaak nog steeds met name over gezondheidsrisico's en alles wat er niet kan. Terwijl ons in de afgelopen jaren zo duidelijk is geworden dat er ook heel veel wel kan. Naast de zorgen zijn er zoveel leuke en gewone dingen te melden. Dingen die ook horen bij een leven met Downsyndroom, maar die door vooroordelen en te weinig informatie nog relatief onbekend zijn. En dat is jammer.

Vandaar ons nieuwe initiatief: Een spraakmakend en hip magazine (160 pagina's) dat eenmalig wordt uitgebracht en dat een beeld geeft van hoe een leven met Downsyndroom er uit kan zien. In vele verschillende vormen, omdat elk mens en elk gezin uniek is en op zijn eigen wijze omgaat met Downsyndroom. De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheden, mooie momenten en verschillen tussen iedereen. 

Het is niet alleen een blad voor iedereen die direct wordt geconfronteerd met Downsyndroom. Maar het kan ook een eye-opener zijn voor iedereen die (nog) helemaal niets met Down heeft. We willen met de artikelen in Touchdown de volgende doelen bereiken:

-          Een kijkje geven in een leven met downsyndroom

-          Inzicht geven in wat downsyndroom in je leven brengt

-          Laten zien dat bestaande vooroordelen achterhaald zijn

-          Een idee geven van alle mogelijkheden die je hebt als je Downsyndroom hebt


Het blad is gelanceerd op 28 juni 2015 (bekijk hier de foto's) en een dag later gratis verzonden aan alle gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en consultatiebureaus. Verder kan iedereen het bestellen via onze webshop

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.