Sprekers

Sprekers

 

Op 26 januari staat gezelligheid en uitgaan van de mogelijkheden voorop. Je ontmoet andere ouders om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen. Naast gezellige ruimtes om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen, is er een infomarkt en zijn er workshops en lezingen waarvoor je je kunt inschrijven over wat ouders van een kind met down bezig houdt. Van jong tot oud. Van communicatie tot schoolkeuze, van dagbesteding tot wonen. Met sprekers die echt iets te vertellen hebben! 

Plenair programma

College Tour
met kinderarts Michel Weijerman 

Communicatie: Hans van Balkom 

U kunt kiezen uit 2 van de volgende workshops:


Verder is er alle tijd voor het bezoeken van de infomarkt met informatie over en aanbieders van sporten, vakantie, speelgoed etc.


Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.