Christien van Citters

Christien van Citters

Christien van Citters

Christien Creed-van Citters, is art director en de moeder van Jimmy en Liam. Haar zoon Jimmy is geboren met Downsyndroom. Zij is Nederlands van nationaliteit. Jim Creed, de vader van Jimmy en Liam is Iers van nationaliteit. Liam en Jimmy worden daarom tweetalig opgevoed. Christien heeft een inspirerende site gemaakt om informatie te geven over “Jimmy op de basisschool ‘ om de communicatie te optimaliseren tussen de mensen die met Jimmy werken. www.jimmycreed.nl

Jimmy werkt met de Leespraat methode. Christien is heel creatief en weet als geen ander gebruik te maken van Leespraat in de praktijk en in aansluiting op school.

Leespraat is veel meer dan een leesmethode, het is een volledige weg naar lezen én praten...

Leespraat heeft bovendien bewezen bij veel kinderen met Downsyndroom te werken. Toch vinden veel ouders het lastig na een enthousiaste start ermee door te gaan. Het weten is een ding. Er mee aan de slag gaan en blijven in de drukte van alle dag, blijkt echter vaak een lastige opgave. Daarmee kan deze workshop helpen. Als ervaringsdeskundige deelt Christien graag haar ideeën om leespraat te gebruiken in het leven van alledag. Op een creatieve manier omgaan met leespraat is niet alleen leuk om te doen. Het heeft ook effect! Al een beetje bekend met Leespraat, maar nog zoekend hoe het te implementeren in je drukke dag? Dan is deze workshop perfect voor jou! Laat je op weg helpen met deze creatieve workshop van Christien en ga aan de slag.

Leespraat is een communicatie methode die in Nederland is ontwikkeld door pedagoge Hedianne Bosch. Kinderen met een moeizame taalspraakontwikkeling begrijpen vaak veel meer van taal dan zij zelf (vlot) kunnen uitspreken. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via het gehoor) verwerken van informatie. Zij horen zinnen vaak als een woordenbrij, ze horen niet goed de verschillende woorden in een zin of de verschillende lettergrepen of klanken in een woord.

 

Over Leespraat

  • De eigen leefwereld van het kind staat centraal. De woorden sluiten aan bij de belevingswereld en woordenschat van het kind. Geadviseerd wordt om op meerdere momenten op een dag aandacht aan het lezen besteden, met name in natuurlijke contexten.
  • Het kind leert lezen om beter te leren praten; Het praten wordt gestimuleerd, waardoor ook de zinslengte langer kan worden en ook de  uitspraak worden verbeterd.
  • De leesactiviteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
  • Vanaf een jaar of twee kan al begonnen worden met Leespraat.
  • In het begin ligt het accent op foto's, plaatjes, geschreven en woordbeelden, later krijgt het kind gesproken opdrachtjes.
  • De methode is gelijk een oefenprogramma

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.