Silvie Warmerdam en Merijn de Priester

Silvie Warmerdam en Merijn de Priester

Onderwijs en Downsyndroom

Iedereen wil graag passend onderwijs voor zijn of haar kind. Maar welke keuzes heb je eigenlijk? En wat kun je zelf doen om het onderwijs aan je kind voor iedereen succesvol te laten verlopen? Vragen waar geen pasklaar antwoord op is, want ieder kind met downsyndroom is anders. Net als alle andere kinderen. Daarom is de rode draad van deze lezing:  meedoen met Down!  Want het fijne is dat meedoen overal en met iedereen kan! Tijdens deze workshop vertellen Merijn de Priester en Silvie Warmerdam over meedoen, ook wel inclusief onderwijs genoemd. En vooral hoe je dat praktisch doet  binnen de mogelijkheden van je eigen kind, de school (speciaal of regulier) en de veranderende regels rond passend onderwijs in Nederland. Dat een kind met downsyndroom een uitdaging is, weten we allemaal. Tijdens deze workshop kijken en gaan we daarom over onze eigen grenzen heen.  Silvie Warmerdam vertelt ons over haar ervaringen met passend onderwijs in Amerika. Want daarvan kunnen we veel leren!

Wie is Silvie Warmerdam?

Silvie Warmerdam is schrijfster. Ze woonde met haar man en drie zonen (12, 9, 6) sinds 2006 in de VS, eerst in Houston, Texas, daarna aan de oostkust. Sinds de zomer 2012 wonen ze weer in Nederland. Over het leven tussen de Texanen schreef Silvie een boek: ‘Blonde haren onder een Cowboyhoed’. Daniël, haar middelste zoon, heeft het syndroom van Down.

Wie is Merijn de Priester?

Merijn (44) is getrouwd met Ber­tien en vader van Anouk en Jor­is. Anouk is gebo­ren met Down­syn­droom. Merijn is sinds 2009 lid van het VIM bestuur en vervult momenteel de functie van voorzitter.

Wat is de VIM?

De VIM, opgericht in 1986, is een oudervereinging ter bevordering van de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voorgezetonderwijs.

De VIM organiseert studiedagen voor ouders, leerkrachten en andere begeleiders van kinderen met Downsyndroom in het reguliere maar ook het speciale onderwijs. Daarnaast kunnen leden bij de VIM terecht voor praktische hulp en vragen over het onderwijs aan het betreffende kind.

Onder een inclusieve samenleving verstaat de VIM een samenleving waarin mensen met een beperking vanzelfsprekend gelijke kansen krijgen. Voor onderwijs betekent het dat kinderen met een handicap op een reguliere school welkom zijn en dat het reguliere onderwijs in staat is voor al die kinderen een optimale leeromgeving te creëren. Inclusief onderwijs betekent ook dat leerlingen zonder handicap ervaren wat inclusie in de praktijk betekent. Namelijk: zorg hebben en zorg dragen voor mensen met een handicap.

In een aantal landen, waaronder de VS, Nieuw-Zeeland en Australiëis inclusief onderwijs heel gewoon. In Nederland  leken de afgelopen decennia voorstanders van inclusief onderwijs vaak tegenstanders van speciaal onderwijs en vice ver-sa. In die discussie wordt “onderwijs” en “school (organisatie)” vaak onterecht als synoniemen gebruikt. Bij dit inzicht begint nieuw denken en zijn er nieuwe vragen: hoe organiseer je de sterk veranderende vraag in het onderwijs, met adequate middelen, terwijl je het kind steeds als uitgangspunt neemt? En wat is daarbij de rol van de ouders?

Meer info: www.vim-online.nl

 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.