Thomashuizen

Thomashuizen

Zorg leuker, beter en goedkoper te maken.

De Thomashuizen zijn een initiatief van Hans van Putten. In 2001 zocht hij een zorginstelling waar hij zijn zoon Thomas met een gerust hart aan wilde toevertrouwen. Tevergeefs. Hans zag dat er vaak meer tijd en energie werd besteed aan overleggen dan aan de zorg zelf. Hij vond niet wat hij zocht en besloot daarop het dan maar zelf te doen. Het eerste Thomashuis was geboren.

In een Thomashuis wonen acht volwassenen met een verstandelijke beperking, en samen met hen de zorgondernemers die het huis leiden. Elk Thomashuis heeft een heel eigen sfeer. De zorgondernemers en hun team vullen de zorg in zoals hun hart dat ingeeft. Zo kunnen de bewoners zich maximaal ontplooien en zichzelf zijn. Het fenomeen Thomashuis kent sinds 2004 een onstuimige groei. Er blijkt enorm veel behoefte te zijn aan anders-dan-andere zorg voor volwassen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is: ‘gewoon samen leven’.

In deze workshop vertellen een zorgechtpaar en de zus van een van de bewoners over hun ervaringen en over de mogelijkheden.

De Thomashuizen passen in een trend. Ook vanuit de overheid is er steeds meer belangstelling voor zogenoemde ‘regelarme zorg’. Die blijkt aangenamer èn voordeliger. Wilt u daar meer over weten, dan is deze workshop een aanrader!

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.