Hans van Balkom

Hans van Balkom

Spreker Hans van Balkom 

De heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom (Kerkrade, 1954) is bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hans van Balkom bestudeert de wijzen waarop niet- of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen taal verwerven, via ondersteunende communicatie methoden en technologie, leren communiceren en komen tot (basis)geletterdheid. Hij vertelt o.a. over Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met een meervoudige handicap. ComOOk van Milo is een vroeginterventieprogramma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders van kinderen met beperkingen.

Ouders krijgen in het ComOOK programma adviezen over hechting en contact met hun kind. Zij leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen sturen en ondersteunen via dagelijkse activiteiten thuis.

In zijn praktijk werkt hij ook met kinderen met Downsyndroom. Hij behaalt daarbij goede resultaten. Een interessant en boeiend verhaal over de basis van communicatie en hechting.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.