Heel bijzonder

"HEEL BIJZONDER"

(door de Oma van Tijs)

Heel bijzonder.

De aankondiging om oma te worden
Heel bijzonder

Het bericht van je geboorte
Heel bijzonder

Heel bijzonder
Iets extra's heeft dit kind

Blij, 
help, 
hoe, 
wat, 
waar, 

Mijn kind krijgt een kind
Heel bijzonder
Maar ik wil geen bijzonder kleinkind..

We willen toch allemaal een gewoon kind?
Ook voor ons eigen kind?

Donder,
Bliksem,
En dan
Zon,
Prachtige zon

Zoon van mijn kind
Met dat beetje extra's
Down

Ik zie in dit kind de upside van mijn leven 
De upside van down

Hij geeft mij upside in mijn leven
Dank je wel
Geweldig kind en kleinkind

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.