Doneren

Doneren

U kunt doneren door op de button te klikken:

Waarom doneren?

Stichting de Upside van Down zet zich in voor een positiever beeld van Downsyndroom. Er is al zoveel aandacht voor de zorg die een kind met Downsyndroom met zich meebrengt dat wij besloten dat het tijd werd nu ook eens aandacht aan de andere kant te besteden. Want die andere kant bestaat!

Kinderen (en ook volwassen mensen) met Downsyndroom brengen met dat chromosoom meer, ook de maatschappij zoveel meer. Het kost even tijd om dat te zien..... Maar wie het ziet is verkocht!

Met eigentijdse projecten laten we zoveel mogelijk mensen steeds opnieuw zien dat Downsyndroom ook positieve kanten heeft. Omdat een goede beeldvorming aan de basis staat van acceptatie en integratie van mensen met Downsyndroom in onze maatschappij. En voor ons staat vast dat de maatschappij waardevoller wordt als mensen met Downsyndroom er hun bijdrage aan mogen leveren!

U kunt ook zelf een bijdrage overmaken via:

Stichting de Upside van Down
NL55INGB0005089008

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.