Donatie Join the Movement

Donatie Join the Movement

Wil jij helpen de wereld een beetje mooier te maken? Sluit je dan aan bij the movement!

Join the movement is een gezamenlijk project van Stichting Upside Down en The Gym om mensen met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. Dat heeft namelijk grote gevolgen: Als iedereen “gewoon” meedoet en elkaar een beetje helpt, heeft dat direct effect op onze samenleving.

Over het project:

Een sportdag in hartje Apeldoorn, met een wedstrijdelement, een sociaal element en de mogelijkheid tot netwerken waarbij de aandacht komt te liggen op inclusie en het verminderen van stigma’s. Daarnaast is het een mogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking om kennis te maken met stoere sporten en te werken aan hun zelfvertrouwen en zelfrespect.

Het project bestaat uit een tienkamp voor teams bestaande uit twee mensen mét en twee zonder beperking. Je kunt inschrijven als team, als duo óf als individu. De organisatie maakt teams die de strijd met elkaar aangaan. De tienkamp heeft elementen die voor iedereen leuk en soms ook spectaculair zijn. Zo gaan de teams bijvoorbeeld zaklopen, waterdragen en doen ze een wedstrijd op ski latten tegen elkaar, maar gaan ze ook samenwerken en proberen een vrachtwagen te trekken! Tussen de wedstrijdelementen door , kun je deelnemen aan clinics die ook leuk zijn om naar te kijken. Denk daarbij aan clinics boksen, spinning, straatvoetbal, streetdance en freerunnen. Er wordt een stimulerende, hippe en uitnodigende omgeving gecreëerd, waar naast sporten, ook ontmoeten centraal staat. Denk aan bv een hospitality bar of bv food trucks en een DJ.

Waarom doneren?

Sporten met teams met kinderen en jong volwassenen met én zonder beperking door elkaar, geeft bewustwording. Veel mensen komen niet dagelijks n aanraking met mensen met een beperking. Dat heeft tot gevolg dat zij niet geconfronteerd worden met de wwww-vragen -wie, wat, waar, waarom- die nodig zijn voor beeldvorming en normalisering. Gevolg daarvan is het welbekende fenomeen: “onbekend maakt onbemind’” Mensen met een verstandelijke beperking worden daardoor bijvoorbeeld gepest op school, op straat nagekeken of getreiterd op de werkvloer.

Discrimineren, marginaliseren en stigmatiseren van mensen met een beperking wordt ‘validisme’ genoemd. Uit onderzoek  blijkt dat het organiseren van ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking validisme vermindert.

Naast een geweldige sportieve dag, laten we met dit project zien dat mensen met een beperking dezelfde dromen hebben als iedereen. Omdat een goede beeldvorming aan de basis staat van mee mogen doen. Van inclusie wordt iedereen uiteindelijk beter, want voor ons staat vast dat de maatschappij waardevoller wordt als mensen met een beperking er hun bijdrage aan mogen leveren!

Vind jij dat ook? Steun ons dan met een donatie. Bij onze stichting wordt niemand betaald voor zijn werk. Dus iedere euro die we ontvangen, wordt ook echt besteed aan onze doelstelling. Ons CBF keurmerk staat daar garant voor!

U kunt ook overmaken via:
Stichting Upside Down
ovv Join the Movement
NL 55 INGB 0005089008

Wij hebben de ANBI status, dus donaties aan Upside Down zijn aftrekbaar van de belasting!

 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.