Nieuws

Wereld Downsyndroomdag 2017

Wereld Downsyndroomdag 2017

Op 21 maart (21/3) laten we zien dat als je het 21ste chromosoom 3 keer hebt, dat nog niets zegt over wie je bent. Mensen met Downsyndroom hebben hun eigen karakter en eigen persoonlijkheid, alleen hebben ze wat extra hulp en begeleiding nodig in de samenleving.

Op deze dag willen we graag nog een keer aandacht vragen voor het filmpje dat we speciaal voor Wereld Downsyndroomdag maakten over leven met downsyndroom. Vorig jaar werd het binnen een dag meer dan 300.000 keer bekeken. Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje hier

 

Door op 20 maart 2017

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.