Nieuws

Schrijf je nu in voor Geef Down de Toekomst 2.0!

Na het succes van Geef Down de Toekomst vorig jaar, komt er op 29 juni een vervolg op dit voetbaltoernooi voor kinderen en jongvolwassenen met en zonder Down!

Opnieuw op de velden van de Toekomst van Ajax. En opnieuw met medewerking van heel veel (oud-)voetballers en andere bekende Nederlanders. Natuurlijk is er naast het voetbaltoernooi ook heel veel te doen en beleven in de vorm van spellen, springkussens etc. Dat mag je niet missen! Schrijf je snel in via onderstaande link!

Inschrijven

Door op 22 februari 2013

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.