Nieuws

Open brief: "Wij wilen een Down-vriendelijke samenleving"

"Wij willen een Down-vriendelijke samenleving"


Tientallen bekende Nederlanders spreken vandaag in een open brief in de Volkskrant hun zorg uit over de introductie van de NIP-test in Nederland. Met deze test kunnen zwangere vrouwen nagaan of hun kind Downsyndroom heeft.
De brief is een initiatief van Linda Germs, moeder van een zoon met Down en voorzitter van stichting De Upside van Down, en ChristenUnie en is ondertekend door onder anderen cabaretier Herman Finkers, wielrenster Marianne Vos en zangeres Willeke Alberti.

De ondertekenaars pleiten ervoor de test niet standaard aan te bieden. "Hoe laagdrempeliger het wordt om te screenen op Downsyndroom, hoe sterker we de richting uitgaan van een samenleving waarin steeds minder plek is voor kinderen met down. Een kind met het downsyndroom wordt dan steeds meer een kind dat voorkomen had kunnen worden.''
Het standaard en actief aanbieden van de test geef een verkeerde beeldvorming. 'Met het breed aanbieden van de NIP-test zegt de overheid impliciet: je hóéft er niet te zijn'.

De Upside van Down vindt het mooi om te zien dat er zo'n diversiteit aan mensen onze zorg deelt en -naast de vooruitgang- ook de risico's ziet van de nieuwe prenatale testen. Het is een hele grote stap in de goede richting dat zo'n brede vertegenwoordiging van onze samenleving nu in deze brief het belang -en het mooie- van een inclusieve samenleving benadrukt.

Door op 21 maart 2016

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.