Nieuws

Club van 500

Geen stich­ting kan bestaan zon­der de steun van dona­teurs. Daarom hebben wij de Club van 500 opgericht. Dankzij de maandelijkse steun van deze donateurs kan Stich­ting De Ups­i­de van Down pro­jec­ten blij­ven rea­li­se­ren die ten goe­de komen aan de beeld­vor­ming rond­om Down­synsdroom. En dat blijkt nog steeds hard nodig! 

In een oproep op Facebook vroegen we gisteren onze volgers te helpen de beeldvorming rondom downsyndroom te verbeteren. De oproep luidde als volgt: "We hebben als stichting al veel bereikt. Denk aan het fotoboek De Upside van Down, congressen voor ouders en medici, het tijdschrift Touchdown en jaarlijkse evenementen voor de doelgroep zoals Geef Down de Toekomst. Maar beeldvorming is na de introductie van de NIPT belangrijker dan ooit. Dus we willen meer. Veel meer.
Daar is natuurlijk wel geld voor nodig. Omdat we onafhankelijk willen blijven en geen subsidies krijgen, wordt het steeds moeilijker dit te genereren. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en het bestuur werkt op vrijwillige basis. Iedere donatie wordt door ons volledig besteed aan projecten die aansluiten bij ons doel.
Als iedereen die dit leest ons maandelijks steunt met een bedrag van € 2,50 kunnen we veel initiatieven die zo hard nodig zijn de komende jaren daadwerkelijk realiseren. We nodigen je graag uit deel uit te maken van die toekomst en toe te treden tot onze Club van 500. Voor de prijs van een kopje koffie (maar koffie met gebak mag natuurlijk ook) kun je helpen de wereld een beetje mooier te maken. Ga dus snel naar je betaalapp en geef nu meteen opdracht voor een maandelijkse automatische overschrijving naar rekeningnummer NL55 INGB 0005 0890 08. De eerste 500 donateurs krijgen een plekje in de Club van 500 en worden vermeld op onze website.
Join the club!"

Inmiddels stromen de eerste reacties binnen en staan de eerste leden van de Club van 500 online. Dank! Kijk snel op de speciale pagina van de Club van 500: Club van 500

Door op 21 juni 2017

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.