Nieuws

Bijzondere verhalen gezocht

Wie heeft er een bijzonder verhaal voor ons nieuwe project?

In 2012 staat weer een bijzonder project van de Upside van Down gepland. Naast de documentaire waarvoor we eerder een oproep deden, zijn we op zoek naar mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben over een moment/ervaring met een kind of (jong)volwassene met Downsyndroom. Deze verhalen gaan we bundelen en verwerken tot een boek waaruit blijkt dat mensen met Downsyndroom er niet zomaar zijn. Dat ze ons iets te brengen hebben. In welke vorm dan ook.

Toen onze zoon met Downsyndroom geboren werd, had iedereen het steeds over “bijzondere kinderen”. En natuurlijk was Lukas het meest bijzondere kind op deze aarde, maar vindt iedereen dat niet van zijn of haar kind?!
Ik vergeet nooit het moment dat Lukas twee jaar was en in de draaimolen zat. Hij wist een dame zo in haar hart te raken dat zij even haar pijn en verdriet vergat. Wat was ik trots op onze kleine man ...

Ik keek en realiseerde mij in diezelfde seconde wat mensen nou eigenlijk bedoelden met “Ze zijn zo bijzonder”. Daarna heb ik nog vaker meegemaakt dat Lukas zonder woorden iemand in zijn hart kan raken. En zo troost kan bieden op een manier die ik nog nooit gezien heb bij iemand zónder Downsyndroom. Maar het moment waarop tot mij doordrong hoe bijzonder onze kleine man is, blijft in mijn hart gegrift. Zo vertelde de moeder van zijn beste vriendje me laatst dat haar kijk op de wereld positief veranderd is, door haar frequente contact met Lukas en dat ze dat meer mensen gunt.

Ik speelde al langer met het idee dat ik deze verhalen aan een veel breder publiek wilde vertellen. Want er blijken veel van dit soort bijzondere verhalen te zijn!
Zo sprak ik later een vader die zijn zakelijke beslissingen af laat hangen van wat zijn dochter van 13 met Downsyndroom vindt van een mogelijke zakenpartner. Haar intuïtie blijkt feilloos…. En ik hoorde het verhaal over een oma, die eigenlijk helemaal niet zo’n leuke oma was voor haar kleinkinderen. Tót haar kleinzoon met Down geboren werd. Haar hart werd geraakt en ze draaide als een blad aan een boom om. Voor álle kleinkinderen!

En zo werd het plan geboren deze verhalen te vertellen aan iedereen die ze horen cq lezen wil. Een nieuw boek over de Upside van Down!

Een verzameling bijzondere verhalen

Het ligt in de bedoeling verhalen als hierboven te verzamelen. Dat kunnen verhalen van vaders en moeders van een kind met Down zijn. Van opa’s en oma’s, broers en zussen, maar óók van anderen, zoals een juf, buurvrouw, moeder van een vriendje, buurvrouw, etc.  De verhalen worden geschreven in een columnachtige stijl en er komt per verhaal weer een mooie foto bij van een bijzondere fotografe! Alle verhalen zullen gaan over een kind/mens met Downsyndroom die ons iets te brengen/vertellen heeft. Om nog maar weer een keer te laten zien dat mensen met downsyndroom niet minder zijn. Maar ons juist iets extra’s kunnen brengen.

Heb je zo’n verhaal? Of ken je iemand die zoiets te vertellen heeft?

Meld je dan snel aan! Stuur dan voor 16 mei een mail aan linda@deupsidevandown.nl met daarin
• wie je bent
• over wie het verhaal gaat
• in welke relatie je staat tot degene met Down
• een korte omschrijving van “het bijzondere verhaal”.
• een telefoonnummer waarop je te bereiken bent

Begin juni ontvang je bericht of jouw verhaal in aanmerking komt voor het nieuwe boek!

Door op 27 april 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.