Nieuws

Zwanger

Ben je zwanger van een kindje met Downsyndroom?

De Upside van Down maakt een voorlichtingsfilm

Ben je zwanger van een kindje met of laat je dit prenataal testen? Dan zoeken wij jou voor onze voorlichtingsfilm.

Neem contact met ons op zodat we je kunnen toelichten wat voor voorlichtingsfilm we aan het maken zijn en wat het doel ervan is.

Caroline Belle 
Tel 06 28 477 399

Door op 20 december 2011

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.