Nieuws

Allemaal goed nieuws!

CBF Certificaat

Na een succesvol congres in januari, leek het misschien iets rustiger te worden. Maar niets is minder waar! Achter de schermen hebben we hard gewerkt om het felbegeerde CBF-certificaat toegekend te krijgen. En dat is gelukt! Op 1 mei jl. heeft Stichting De Upside van Down het CBF Certificaat in ontvangst mogen nemen. Iets waar wij als bestuur bijzonder trots op zijn! Dit certificaat is het bewijs dat wij als stichting verantwoord omgaan met de fondsen en donaties die wij ontvangen van zowel bedrijven als particulieren.
Het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verstrekt eerstegraads keurmerken en certificaten aan fondsenwervende goededoeleninstellingen die voldoen aan strenge eisen. Zij controleert organisaties die geld inzamelen voor het goede doel. Deze organisaties moeten niet alleen verantwoording afleggen over de manier waarop ze geld werven, maar ook over de manier waarop het geld wordt uitgegeven om de doelstelling van de organisatie te realiseren. De instelling moet continu werken aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. De organisaties hebben hierover vooraf hun ideeën vastgelegd in het beleidsplan en de begroting. Ook stellen zij een norm vast voor de hoogte van de kosten voor beheer en administratie. Achteraf moeten ze laten zien in hoeverre deze plannen zijn gerealiseerd. Alle instellingen moeten een kwaliteitssysteem opzetten waarmee ze hun eigen bestedingen kunnen monitoren, evalueren en waar nodig bijstellen.
Meer informatie over CFB is terug te vinden op www.cbf.nl

 

cbf.JPG


Geef Down de Toekomst!

Zaterdag 24 mei vindt het spraakmakende evenement “Geef Down de Toekomst!” plaats op de velden van het Ronald McDonald Centre – Only Friends in Amsterdam Noord. De inschrijving voor het voetbaltoernooi is inmiddels gesloten, maar deelname aan de workshops, zoals streetdance, kickboksen, wielrennen en atletiek zijn voor alle kinderen vrij toegankelijk. Daarnaast is er van alles te beleven! Zo is er een springkussen, wordt er weer volop geschminkt en geknutseld, kunt u informatie vinden over diverse onderwerpen op onze infomarkt en zijn er verschillende  optredens. Deze bijzondere WK editie is de moeite waard om te bezoeken, al is het alleen maar om onze kanjers aan te komen moedigen en te genieten van een fantastische en sportieve sfeer! Info vindt u terug op www.gddt.nl

Bestuur en ambassadeur

Vanaf heden is ons bestuur versterkt door de komst van Minella de Vries. Minella ondersteunt onze stichting al sinds 2013 als zeer enthousiaste en gedreven vrijwilliger, en gezien de fijne samenwerking is van beide kanten overeen gekomen dit om te zetten in een bestuursfunctie. Minella is net als de overige bestuursleden moeder van een kind met Downsyndroom.
Last but not least zijn wij er trots op jullie voor te mogen stellen aan onze nieuwe ambassadeur: Michel Weijerman. Velen van jullie kennen hem als een bijzonder toegewijde kinderarts, met een enorme kennis op het gebied van Downsyndroom. Zo was Michel bedenker van de inmiddels bekende Downpoli’s in ons land. Als pio-nier in onderzoek rondom Downsyndroom, zag hij in de afgelopen decennia honderden kinderen en jongvolwassenen op zijn spreekuur.
Wij heten Minella en Michel van harte welkom bij de Upside van Down!

Door op 09 mei 2014

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.